سه استدلال کلیدی جهت توسعه بیمه های عمر / شرکتهای بیمه در سال ۹۵ چقدر سرمایه گذاری کردند؟

اسفند ۰۹, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،پورتال وزارت اقتصاد در طرحی مبنی بر صد اقدام اقتصادی دولت به ارایه اینفوگرافیکی از عملکرد اقتصادی دولت پرداخته است.

اقدام سی و پنجم دولت به توسعه بیمه های عمر اختصاص یافته که طی آن توسعه بیمه های عمر با رویکرد اقتصادی و اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.

در این اینفوگرافیک به سه استدلال کلیدی جهت توسعه بیمه های عمر اشاره شده است که عبارت است از :

افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیازمند پررنگ شدن بازار بدهی است.
افزایش سهم بازار بیمه های عمر راهکاری برای افزایش سهم بیمه در تامین مالی کشور

افزایش سهم بازار بیمه در تامین مالی مستلزم پررنگ شدن بازار بیمه های عمر است.

در این گزارش همچنین امده است ، سهم بیمه عمر در پرنفوی بیمه جهان ۵۵ درصد و  در خاورمیانه ۲۵ درصد است این در حالی است که  این سهم در ایران ۱۳.۱ درصد می باشد.

در اقدام سی و پنجم تصریح شده است که دو سیاست اصلی برای تخصصی شدن بیمه های عمر در نظر گرفته شده است :
جلوگیری از هزینه کرد منابع حاصل از بیمه هایعمر در رشته های دیگر
افزایش ضریب نفوذ بیمه در اقشار مختلف مردم

همچنین  اینفوگرافیک مورد نظر سهم شرکتهای بیمه در سرمایه گذاری در کشور را در سال ۹۵ ۱۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب مطالبات معوق ۲۵ هزار میلیارد تومان دانسته است.
 

 

 

 

 

 

اینفو گرافی

 

 

نظر (۰)