سیاست‌های بیمه کوثر در سال‌جاری اعلام شد

فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ (۰) نظر

سیاست‌های بیمه کوثر در سال‌جاری اعلام شد

افزایش نظارت تخصصی، وصول مطالبات، بازنگری در قراردادها، توسعه و بهبود خدمات الکترونیکی، بهبود زیرساخت‌های فن‌اوری، برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه زیرساخت‌های شبکه فروش، چابک‌سازی و … از اهداف سال جاری بیمه کوثر اعلام شد.

نظر (۰)