شرط بازگشایی نماد بانکها

آذر ۲۷, ۱۳۹۶ (۰) نظر

شرط بازگشایی نماد بانکها

محمدی در خصوص نماد بانکها نیز گفت: از بسته ماندن نماد بانکها متاسفیم ولی اکنون صورتهای مالی بانکها و مجامع آنها اگر اطلاعات بدهند از نظر ما مشکلی برای بازگشایی نماد بانکها نیست ولی صورتهای مالی خود را هنوز به بورس نداده اند.

نظر (۰)