صبحانه خوری بدون حضور کلیدی بیمه گران خصوصی!

اسفند ۰۶, ۱۳۹۶ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،فردا با همت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مراسمی  با محوریت نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه در قالب یک صبحانه کاری برگزار می شود.

بنابر اعلام کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران این صبحانه کاری با سخنرانی عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی، در خصوص نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه برگزار می شود.
از دیگر  سخنرانان کلیدی این دورهمی
بخش خصوصی نیز یکی از مدیران یک شرکت بازرگانی وابسته به بیمه  دولتی ایران است!

جایگاه بخش خصوصی در این مراسم کجاست؟
با نگاهی به فعالیتها و ترکیب اعضاء هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران این امر کاملا مشهود است که اگرچه برخی گردهمائی های این نهاد صنفی نیز در برخی حوزه های عمومی مانند مالیات و…. با حضور دولتمردانی از بخش دولتی است اما عمده فعالیتها و گرد همایی های  این تشکل صنفی در قالب صبحانه های کاری در خصوص کسب و کار بخش خصوصی در بازار رقابتی است .
سی امین صبحانه کاری کانون سرمایه گذاری که کاملا مرتبط با بخش خصوصی صنعت بیمه است و انتظار می رفت که مردان بیمه ای از نهادهای خصوصی به عنوان سخنرانان کلیدی در این مراسم حضور بهم رسانند.
اما اینکه چرا نشستی با مضمون حضور بخش خصوصی صنعت بیمه در بازار سرمایه بدون حضور سخنرانان کلیدی مرتبط برگزار می شود خود جای سوال دارد؟

ریسک نیوز این سوالات را از سعید اسلامی بیدگلی ،دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری، پرسیده که در ذیل می آید:
جناب اسلامی لطفا در خصوص برگزاری این مراسم در ابتدا توضیح دهید؟

کانون نهادهای سرمایه گذاری در واقع یکی از  نهادهای صنفی بازارهای مالی کشور است و این صبحانه کاری هم به طور مداوم توسط این کانون برگزار می شود، این در واقع یک نشست نیمه رسمی بین مدیران ارشد بازار های مالی است به عبارتی نه فرمت سمینار  و نه فرمت دورهمی دارد. در واقع اهالی بازارهای مالی دور هم جمع شده و مراسم صبحانه ای برگزار می شود در این راستا  اهالی بازار سرمایه با هم ملاقات می کنند و البته سخنرانی هم ایراد می گردد، به ویژه مدیران اقتصادی کشور حضور دارند.

در واقع از مسئولین کشور دعوت می کنیم تا وضعیت فعلی بازار خود و عملکرد آن در بازار سرمایه را توضیح دهند در این راستا مدیران ارشد و بوِیژه نهادهای خصوصی نیز در این مراسم حضور دارند.

من از کلام خود شما برای سوال بعدی استفاده می کنم فرمودید بوِیژه نهادهای خصوصی در این مراسم حضور دارند با توجه به چینش سخنرانان، سوالی ایجاد می شود که بخش خصوصی چه جایگاهی در سی امین صبحانه کاری  دارد البته به غیر از دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی که  به عنوان  نماینده نهاد نظارتی و تجاربی که در این زمینه دارند، حضورشان  لازم  و ضروری است؛ اما جایگاه بخش خصوصی بیمه در این دورهمی کجاست؟ با توجه به اینکه شما یک انجمن صنفی خصوصی هستید ضمن اینکه وقتی سخن از بازار سرمایه و بورس به میان می آید یعنی حضور پایدار بخش خصوصی و مدیران بیمه ای بخش خصوصی که نقش اثر گذاری در بازار سرمایه دارند؟

این سمینارها معمولا دو یا سه سخنران کلیدی دارد که معمولا هر کدام حدود نیم ساعت سخنرانی می کنند البته دور میز صبحانه همه اهالی بازار سرمایه هستند و معمولا هم نظرات خود را اعمال می کنند ، بخش خصوصی هم هستند و چون جلسه نیمه رسمی هست بر خلاف جلسات سخنرانی عادی که شخص سخنران متکلم وحده است در اینجا افراد دور میز هم اگر بخواهند می توانند نظرات خود را بیان کنند.

-به هر حال  این سخنران کلیدی است که می تواند محور نشست باشد  که البته از بخش خصوصی در این صبحانه کاری حضور ندارند ؟

حضور برای نهادهای ارشد مالی آزاد است در تبلیغات ما هم عنوان شده  و اگر مدیران بیمه ای خودشان متمایل باشند می توانند ثبت نام و شرکت کنند البته گویا برخی مدیران هم ثبت نام کرده اند.

به هر روی نکته جالب این صبحانه کاری ، سخنرانی مدیرانی هستند که شرکتهای متبوع انها در بورس حضور ندارند و اساسا دولتی هستند به نظر می رسد واکاوی این امر و اینکه چرا از خبرگان بخش خصوصی صنعت بیمه بهره گرفته نشده ضرورت دارد این در حالی است که در صنعت بیمه کارشناسان و مدیران واقف بر بیمه و بورس بسیارند که می شد از انها بهره گرفت؟

البته این امر بر می گردد به اینکه چقدر بخش خصوصی بیمه متمایل هست که حرفهایش را بزند.

یعنی متمایل نبوده؟
متاسفانه بخش خصوصی بیمه ، بخش خصوصی واقعی نیستند و به یکی از نهادهای بزرگ وابسته هستند ولی به هر حال اینجا تریبون تقریبا آزاد است و همه افراد پشت میز می توانند حرف بزنندو به هر روی فضای دوستانه ای حاکم است.

بنابراین گزارش ،آنچنان که دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری  در گفتگو با ریسک نیوز گفت این کانون تلاش کرده نهادهای مالی بخصوص بخش خصوصی را کنار هم گرد اورد اما همچنان این نکته بافی خواهد بود که اگر قرار است ازین گردهمائی ها نتیجه ای عملی هر چند در درازمدت حاصل شود و نتیجه گپ و گفتها در قالب راهکاری بهینه مد نظر قرار گیرد آیا اینکه بخش خصوصی صنعت بیمه عمدتا خصولتی بوده و به نوعی به نهادهای دولتی متصل می شوند می تواند توجیه مناسبی برای عدم حضور شان به عنوان یک سخنران کلیدی باشد؟

دبیر این کانون اذعان می دارد که مدیران بیمه ای هم می توانند در این صبحانه کاری حضور بهم رسانند و افراد دور میز نیز می توانند اعمال نظر کنند اما وقتی که میزگردی با محوریت صنعت بیمه در بورس برگزار می شود این شرکتهای بیمه خصوصی هستند که باید در راس مراسم در خصوص چالش ها و راهکارها در کنار و همراه با  رئیس کل بیمه مرکزی سخن برانند.

صنعت بیمه خالی از کارشناس و خبره در حوزه بازار سرمایه نیست، هستند خبرگان بیمه ای که سالها در حوزه نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه تجارب علمی و عملی دارند.

به نظر می رسد ، در هر همایش و گردهمائی نحوه چینش سخنرانان است که نشان می دهد این دورهمی نمایشی بوده یا واقعا در راستای واکاوی چالش ها و ارایه راهکارهای بهینه هدفمند عمل می کند.

برخی چالش های حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه

صنعت بیمه به شکلهای مختلفی می تواند در بازار سرمایه حضور موثر داشته باشد، در حال حاضر انتقادات بسیاری حتی از سوی مدیران بیمه ای در خصوص بازده پایین سهام بیمه گران در بازار سرمایه مطرح می شود ، اقبال اندک سهامداران خرد به سهام بیمه ای ها و حاکمیت بی چون چرای دولتی ها از دیگر چالش های بیمه گران در بازار سرمایه است.

از سوی دیگر بیمه ها طبق مفاد آیین نامه ۶۰ مجازند تا ۴۰ درصد منابع حاصل از بیمه گری خود را در بورس سرمایه گذاری کنند و به نوعی این ایین نامه در حمایت از رونق بازار سرمایه تدوین شده این در حالی است که اغلب بیمه گران راحت ترین راه که همان سرمایه گذاری در بانک است را انتخاب می کنند.

این امر در خصوص بیمه مرکزی هم مطرح است در حال حاضر این نهاد بیمه ای سرمایه و دارائی های که در اختیار داردو باید دید جهت حضور موثر در رونق بورس چه میزان ازین منابع خود را در مقایسه با سرمایه گذاری در بانک ، در بورس سرمایه گذاری کرده است ، البته به دلیل اینکه صورتهای مالی بیمه مرکزی منتشر نمی شود از میزان و چگونگی این سرمایه گذاری ها اطلاعات دقیقی در دست نیست.

به هر روی به نظر می رسد اصلاح و بازنگری ایین نامه ۶۰ بیمه ای که حدود و میزان سرمایه گذاری منابع حاصل از عملیات بیمه گری را نشان می دهد ضرورت دارد  تا مشخص شود که صنعت بیمه تا چه اندازه توانسته در بورس حضور اثر گذار داشته باشد.

گفتنی است در حال حاضر بررسی های اولیه برای بازنگری این آیین نامه بیمه ای در پژوهشکده بیمه در حال انجام است تا مشخص شود ایین نامه فعلی چه نقاط ضعف و قوتی دارد تا متناسب  با آن تغییرات احتمالی انجام شود.

ورود اوراق بهادار بیمه ای به بورس

رئیس کل بیمه مرکزی پیش ازین در خصوص یکی از مهمترین مشکلات صنعت بیمه گفت: ما  اوراق بدهی بلندمدت در کشور نداریم؛ از آنجایی که بیمه های زندگی تعهدات بلندمدت دارند می توانند اوراق بدهی بلندمدت را جذب کنند. در این میان اوراق بدهی که در حال حاضر توسط دولت منتشر می شوند نیز کوتاه مدت و یکساله است و این موضوع باعث شده ساختار بازار سرمایه ایران متفاوت از دنیا شود.

همتی، ورود شرکت های بیمه عمر را به بازار سرمایه باعث افزایش بهره وری در تخصیص دانست و افزود: با ورود بیمه های عمر و زندگی به بازار سرمایه دوران سررسید بدهی ها طولانی تر خواهد شد و این تاثیر غیرمستقیمی است که بیمه های عمر بر بازار سرمایه دارند؛ البته اوراق بهادار مرتبط با بیمه (کت باند) در ایران وجود ندارد، اما در حال حاضر بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه اقداماتی را برای فعالیت کت باندها در ایران آغاز کرده‌اند و به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد.

 

 

نظر (۰)