صدور اولین بیمه‌نامه تمام عمر بیمه زندگی خاورمیانه

مارس 01, 2017 (۰) نظر

صدور اولین بیمه‌نامه تمام عمر بیمه زندگی خاورمیانه

اولین بیمه‌نامه تمام عمر شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با سرمایه ۴ میلیارد ریال صادر شد.

نظر (۰)نظر ارسال کنید