ضوابط جدید و جالب اهدای عضو در انگلیس!

آذر ۲۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

ضوابط جدید و جالب اهدای عضو در انگلیس!

بر اساس آمار ارائه شده وزارت بهداشت انگلیس، هم اکنون حدود شش هزار و پانصد نفر در این کشور در انتظار پیوند عضو هستند.

نظر (۰)