طراحی اپلیکیشن‌های موبایلی برای بیماران تامین‌اجتماعی

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶ (۰) نظر

طراحی اپلیکیشن‌های موبایلی برای بیماران تامین‌اجتماعی

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از طراحی اپلیکیشن‌های موبایلی به منظور سهولت دسترسی بیماران به خدمات درمانی خبر داد و عنوان کرد: همچنین در اورژانس‌ها، اپلیکیشن‌های موبایلی طراحی و در اختیار پزشکان قرار می‌گیرد.

نظر (۰)