طرح زرین بیمه نامه جامع منازل مسکونی بیمه آسیا

اسفند ۲۹, ۱۳۹۶ (۰) نظر

طرح زرین بیمه نامه جامع منازل مسکونی بیمه آسیا

بیمه گذاران در طرح زرین بیمه نامه جامع منازل مسکونی بیمه آسیا با پرداخت ۵۵ هزار تومان سالیانه از ۹۲ میلیون تومان تعهدات بهره مند می شوند.

نظر (۰)