عیدی بیمه رازی به بیمه گذاران بیمه زندگی

فروردین ۰۱, ۱۳۹۶ (۰) نظر

عیدی بیمه رازی به بیمه گذاران بیمه زندگی

شرکت بیمه رازی به منظور ترویج بیمه عمر و سرمایه گذاری و ساماندهی عیدی های دریافتی کودکان و نوجوانان عزیز و آینده ساز کشور طرح فروش عیدانه بیمه های عمر و سرمایه گذاری خود را آغاز نموده است.

نظر (۰)