قانون جنجالی ممنوعیت اذان تصویب شد

اسفند ۲۰, ۱۳۹۵ (۰) نظر

قانون جنجالی ممنوعیت اذان تصویب شد

پارلمان رژیم صهیونیستی قانون ممنوعیت پخش اذان در مساجد قدس و داخل خط سبز را به صورت مقدماتی تصویب کرد.

نظر (۰)