مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران به قلم سید حمید پورمحمدی ،معاونت پیشین بانک و بیمه

فروردین ۲۶, ۱۳۹۷ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران به قلم سید حمید پورمحمدی ،معاونت پیشین وزارت اقتصاد و امور دارائی ، از جمله کتب بیمه ای است که توسط دانشکده امور اقتصادی با هدف استفاده مدیران و متخصصان صنعت بیمه و به عنوان مرجعی برای بیمه گزاران ، نمایندگان بیمه و مکمل درسی برای دانشجویان منتشر شده است.

گفتنی است ، این کتاب مشتمل بر چهارده فصل می باشد که در ان سرفصلهائی چون مبانی فقهی بیمه ، ساختار صنعت بیمه و چالش های بیمه گری در ایران مورد توجه قرار گرفته است.

به گزاش ریسک نیوز، فصل دهم این نوشتار به چالش بیمه گری در ایران پرداخته که مواردی مانند فقدان شفافیت در صورتهای مالی ، فقدان استاندارد حسابداری مناسب فعالیت بیمه های زندگی و غیر زندگی ، فقدان طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی ،چالش ها در حوزه ساختاری و قوانین و مقررات ، چالش های حوزه فناوری اطلاعات در شرکتهای بیمه ، چالش های حوزه نظارت و کنترل ، تضعیف منابع مالی به علت زیان فنی در برخی از رشته های بیمه مانند شخص ثالث و درمان ، پرداخت عوارض ، مالیات و کمکهای نامتعارف ،چالش ناشی از وجود مالکیت دولتی بر شرکتهای بیمه ، چالش منابع انسانی در صنعت بیمه و … مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است ، این کتاب توسط دانشکده امور اقتصادی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش ، پورمحمدی ، فعالیت های مختلفی در امور بانکی و بیمه ای در وزارت اقتصاد داشته ضمن اینکه در کارنامه وی فعالیتهای متعددی در حوزه ارتقاء بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی و همچنین امور بیمه ای به چشم می خورد.

در زمان فعالیت وی در وزارت اقتصاد ، کارگروههای هفت گانه بانکداری الکترونیک در جهت ارتقاء سامانه های بانکی کلید خورد که البته در نهایت با رفتن وی از وزارت اقتصاد این کارگروهها به سرانجام خاصی نرسید.

 

نظر (۰)