مجوز دولت به بانک مرکزی برای توسعه سازمان اکو

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

مجوز دولت به بانک مرکزی برای توسعه سازمان اکو

هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی صدور مجوز مذاکره، امضای موقت موافقتنامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی یک بانک و توسعه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در قلمرو ایران را تصویب کرد.

نظر (۰)