نتیجه همکاری با بیمه گذاری که زیاد می دانست

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،اعتماد به نفس زیادی داشت. بواسطه دوستی صمیمی با وی آشنا شدم. از آن دسته افرادی بود که می گویند: من بیشتر می دانم!
پروژه ساخت دو فاز از یک شهر اقماری اطراف تهران توسط شرکت آنها در حال ساخت بود .


پیشنهادات خرید انواع بیمه نامه های مهندسی و مسولیت پروژه های تحت پیمانکاری خود را به کارگزاری ما داده بودند و از چند شرکت بیمه نرخ گرفتیم و دو نهایت نرخ یک شرکت بیمه از همه پایین تر بود اما تفاوت هایی با شرکت رقیب در حوزه فنی وجود داشت. جلسه ملاقات برای رفع پاره ای از جزییات بین بیمه گذار و مدیران ارشد شرکت بیمه گذاشتیم، قرار شدبجای حق بیمه، دو سه ملک تجاری به شرکت بیمه داده شود و تمام آپارتمان ها و املاک تجاری شهر تحت پوشش بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی به مدت ده سال قرارگیرد و حق بیمه سالانه از سوی مدیریت شهرک جمع آوری شود. بیمه گذار به اطلاعات خود و احترام ظاهری شرکت بیمه مغرور و دلخوش بود. شرکت بیمه هم کم کم از حضور کارگزار در پروژه احساس ناراحتی می کرد.


چند هزار بیمه نامه صادر شد و در متن آنها مطالبی نوشته شد که مغایر توافقات طرفین بود. به هر دو طرف موضوع گوشزد شد. اما به دلایلی دو طرف توجه ننمودند .
این روند خسته کننده شده بود و صلاح دیدیم از مذاکره کنار بکشیم وکشیدیم .
دلایل عدم علاقمندی به همکاری را به هر دو طرف کتبا نوشتیم .
بزودی به اختلاف شدید خوردند، هر دو طرف برای حضور مجدد درخواست همکاری کردند. عذرخواهی کردیم. بیمه گذار یک نمایندگی از شرکت بیمه گرفته بود. ارتباط ما با شرکت بیمه و بیمه گذار قطع شد. شنیدیم که هزاران بیمه نامه باطل شد و ماه ها تلاش به هدر رفت تنها به دلیل اینکه، شرکت بیمه با اعطای نمایندگی و پیشنهاد حذف کارگزار تمایل به سلطه بر قرارداد و اجرای رویه های خود داشت و نیز بیمه گذاری که با چند جلسه مذاکره بیمه ای فکر می کرد مسلط به بازاربیمه شده است. آنجا بود که فهمیدیم شبهه دانستن بیشتر از حدبیمه گذار نیز تخریب کننده مسیر مذاکره می تواند شود. اشتباه ما برگزاری تعداد بیش از حد متعارف جلسه مذاکره بین دو طرف بود .


هر دو طرف بطور کاذبی فکر می کردند که حضور کارگزار مانع از نزدیکی دیدگاه های آنها می شود غافل از این بودند که روند در پیش گرفته شده آنها به دلایل مختلفی همکاری مستقیم آنها را دشوار و ناممکن می سازد ./ حاجی اشرفی کارشناس صنعت بیمه

نظر (۰)