نسبت توانگری مالی بیمه اتکایی امین معادل ۱,۵۹۲ درصد تایید شد

اسفند ۲۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

نسبت توانگری مالی بیمه اتکایی امین معادل ۱,۵۹۲ درصد تایید شد

بیمه اتکائی امین امروز اعلام کرد ،بیمه مرکزی نسبت توانگری مالی بیمه این شرکت بیمه ای را را معادل ۱,۵۹۲ درصد (سطح یک) مورد تأیید قرار داد.

نظر (۰)