نسبت توانگري مالي بيمه اتکايي امين معادل ۱,۵۹۲ درصد تایید شد

مارس 13, 2018 (۰) نظر

نسبت توانگري مالي بيمه اتکايي امين معادل ۱,۵۹۲ درصد تایید شد

بیمه اتکائی امین امروز اعلام کرد ،بيمه مرکزي نسبت توانگري مالي بيمه این شرکت بیمه ای را را معادل ۱,۵۹۲ درصد (سطح يک) مورد تأييد قرار داد.

نظر (۰)نظر ارسال کنید