نهاد ناظر بیمه ای بر بازار مالی باید مجزا باشد

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز، مسعود حجاریان- مدیرعامل بیمه ملت در رابطه با اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر ایجاد یک نهاد ناظر بر بازار مالی به اخبار پولی مالی، گفت: برخی از کشورها یک نهاد را به منظور نظارت بر بازار مالی در نظر گرفته اند و در مقابل کشورهایی هم هستند که این رویکرد را اتخاذ نکرده اند. تا به امروز مطالعه ای که میزان بهره وری این ۲ روش را مقایسه کرده باشد مشاهده نکرده ام.

حجاریان ادامه داد: به هر صورت اگر یک نهاد مرکزی برای نظارت بر بازار مالی تشکیل شود، به طور قطع باید بخش بیمه ای از حوزه های بانک و بورس در این نهاد جدا باشد. به این دلیل که نظارت بر شرکت های بیمه و نهادهای فعال در این صنعت به تخصصی متفاوت از نظارت بر بانک ها نیاز دارد.
وی با بیان اینکه نظارت بر شرکت های بیمه به اعمال ظرافت های خاص و تخصص هایی متفاوت نیاز دارد؛ اذعان داشت: به هرحال تصمیم به ایجاد یک نهاد ناظر بر بازار مالی یک امر تخصصی است و اگر قرار باشد این تخصص ها در یک نهاد جمع شود، این نهاد باید در سطح بالاتری قرار داشته باشد.
به گفته حجاریان؛ تا به امروز مطالعه ای که کارآمدی نظارت را اندازه گیری کرده باشد ملاحظه نکرده ام و وزیر اقتصاد نیز پیشنهاد نهاد ناظر بر بازار مالی را به بحث گذاشته اند و هنوز تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است.
مدیرعامل بیمه ملت در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر بیمه های عمر در کوتاه مدت و میان مدت برجای می گذارد؛ گفت: شرکت های بیمه باید با ذخایر ریاضی در اختیار خود و سپرده های مردم فعالیت اقتصادی انجام دهند و بدین ترتیب درآمد لازم را کسب و آن را توزیع کنند. به طور قطع کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش حضور مردم در شرکت های بیمه ای می شود.
وی افزود: از آنجایی که شرکت های بیمه ای می توانند با منابع مردم فعالیت اقتصادی انجام دهند و به مراتب سود بیشتری به نسبت بانک ها پرداخت کنند، با کاهش نرخ سود بانکی استقبال مردم نیز از بیمه های عمر فزونی می گیرد.
حجاریان تاکید کرد: تا سال های گذشته اگر بانک ها ۲۰ تا ۲۲ درصد و شرکت های بیمه ۲۴ تا ۲۸ درصد سود پرداخت می کردند، به تعبیری رشد شرکت های بیمه در حدود ۲۰ درصد بیشتر از بانک ها بود؛ حال با پایین آمدن نرخ سود بانکی این نسبت بالا می رود و شرکت های بیمه می توانند ۲ برابر بانک ها سود پرداخت کنند، در نتیجه مراجعه به شرکت های بیمه نیز افزایش می یابد

نظر (۰)