همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین جدید

بهمن ۰۸, ۱۳۹۵ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز، حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اظهار داشت: همسان سازی حقوق بازنشستگانی که در برنامه پنج ساله ششم هم تصویب شد در بودجه دولت نادیده گرفته شده بود، اما باید برای آن عدد و رقمی در نظر گرفته شود، بنابراین کمیسیون بنا دارد با هماهنگی دولت به همسان سازی حقوق بازنشستگان بپردازد.

 

وی ادامه داد: در این همسان سازی اولویت با آن دسته از افرادی است که حقوق های پایینی دارند و به عبارتی در دهک پایین  مستمری بگیران قرار گرفته اند.

 

دبیر کمیسیون تلفیق مجلس دهم تاکید کرد: برای سال آینده قطعا این موضوع به اجرا درخواهد آمد اما از لحاظ آماری مشخص نیست که چند میلیون نفر مشمول این قانون خواهند شد ولی آنچه مسلم است رقم بسیار بالا خواهد بود.

 

حسینی شاهرودی تصریح کرد: افرادی که زیر دو میلیون حقوق می گیرند به علت همسان سازی با حقوق شاغلین و بازنشستگان جدید افزایش قابل توجهی را در مستمری خود مشاهده خواهند کرد.

 

مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید

 

دبیر کمیسیون تلفیق مجلس دهم از افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و دریافت مستمری به میزان ۲۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت: با این که کمک به اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در برنامه ششم توسعه وجود داشت اما بودجه ای برای آن درنظر گرفته نشده بود.

 

وی در ادامه افزود: کمیسیون تلفیق بنا دارد تا افزایش قابل توجهی در راستای برنامه توسعه ششم برای این اقشار داشته باشد.

 

حسینی شاهرودی تصریح کرد: میزان تعیین شده معادل بیست درصد رقم حداقل دریافتی کارکنان، کارگران و حقوق بگیران است.

 

وی گفت: برای هر خانواده حدود ۲۰۰ هزارتومان در نظر گرفته شده که در سال آینده محقق خواهد شد این در حالی است که قبلا میزان مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۵۰ الی ۷۰ هزار تومان بوده است.

نظر (۰)