همه ما در چالش های صنعت بیمه سهیم هستیم / ادعای وجود دهها مدیر بیمه ای برای ریاست بیمه مرکزی باید ثابت شود

تیر ۱۱, ۱۳۹۷ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز، بیمه اتکائی امین در پورتال این شرکت نامه ای را منتشر کرد که طی آن مصطفی کیائی طی نامه ای به وزارت اقتصاد نسبت به نامه اخیر برخی مدیران عامل به وزیر واکنش نشان داده است.

در این نامه تصریح شده که ادعای وجود دهها مدیر بیمه ای که توانائی اداره بیمه مرکزی را دارند نیاز به اثبات دارد که در این نامه نمونه های عینی و مشخص ذکر نشده است.

وی علنا تصریح داشته : مدیران بیمه ای و از جمله خود من در ایجاد تنگناهای موجود در صنعت بیمه نقش داشته اند د راین راستا ایا سندیکا اقدامات عملی خود برای حل چالش ها را به وزارت اقتصاد اعلام داشته است.

کیائی در ادامه این نامه پیشنهاداتی را نیز برای انتخاب رئیس کل ارایه کرده است.

متن کامل نامه بیمه اتکائی امین در سایت این شرکت منتشر شده که در ذیل آمده است:


 

نظر (۰)