همه چیز در خصوص مالیات ستانی از بیمه های عمر

آذر ۲۶, ۱۳۹۶ (۰) نظر

در گفتگو با عباس رنجبر بررسی شد؛

همه چیز در خصوص مالیات ستانی از بیمه های عمر

عباس رنجبر، مدیر بیمه‌های عمر رازی دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده را قانونی خواند و گفت؛ طبق قانون سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی، مالیات بر ارزش‌افزوده از بیمه عمر کسر می‌شود.

نظر (۰)