واریز مستقیم حق بیمه به شرکت بیمه ،بحث داغ استارت آپها در سندیکای بیمه گران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ (۰) نظر

واریز مستقیم حق بیمه به شرکت بیمه ،بحث داغ استارت آپها در سندیکای بیمه گران

در این نشست زیرساخت های ارتباطی شرکت های بیمه با استارتاپ ها در بستر API و واریز مستقیم حق بیمه به شرکت بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظر (۰)