پیشنهاد ۱۲ میلیارد تومانی ژاپن به مهدی طارمی

ژوئن 18, 2017 (۰) نظر

پیشنهاد ۱۲ میلیارد تومانی ژاپن به مهدی طارمی

اوراوارد دیاموندز ژاپن برای به خدمت گرفتن مهدی طارمی پیشنهاد ۱۲ میلیارد تومانی داده است!

نظر (۰)نظر ارسال کنید