پیشنهاد ۱۲ میلیارد تومانی ژاپن به مهدی طارمی

خرداد ۲۸, ۱۳۹۶ (۰) نظر

پیشنهاد ۱۲ میلیارد تومانی ژاپن به مهدی طارمی

اوراوارد دیاموندز ژاپن برای به خدمت گرفتن مهدی طارمی پیشنهاد ۱۲ میلیارد تومانی داده است!

نظر (۰)