چک‌های الکترونیک از راه می‌رسند

اردیبهشت ۰۱, ۱۳۹۶ (۰) نظر

چک‌های الکترونیک از راه می‌رسند

درحالی که آخرین اصلاحات قانون چک به ۱۴ سال پیش بازمی‌گردد، مجلسی ها طرحی را در زمینه صدور چک در دست دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها داده است.

نظر (۰)