چگونه می‌توان با تغییر پارادایم سال۹۷ را مدیریت کرد؟

فروردین ۰۵, ۱۳۹۷ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز،در بنگاه داری ایران رسم است که برای قوی تر کردن بنیه مدیریتی شرکت پرسنل شرکت را برای دوره های آموزشی می فرستند و یا بعضی از مدیران و راهبران شرکت نیز در این دوره ها شرکت می کنند.

گروهی دیگر برای بالا رفتن توان مدیریتی در دوره هایی شبیه MBA و بعد از آن در DBA شرکت می کنند تا بتوانند مسایل درونی و بیرونی سازمان را بفهمند و سیاست ها و استراتژی های  مناسب را در مواجه با چالشهای متعدد تدوین و اجرا کنند.

گروهی دیگر چاره کار را در انتقال و یا نو شدن تکنولوژی می دانند. من با هیچ یک از این راه حلها مخالف نیستم ، ولی در عین حال معتقدم که این شیوه ها نهایتا منجر به “تغییر” در شرکت ها می شود.

تغییر هم در جهان با ثبات جواب می دهد. ولی همه نشانه ها گواهی می دهد که در سال جاری در اقتصاد ایران و در نظام جهانی به دلیل ویژگی های متفاوتی که دارند، نوسان و شدت تغییرات بسیار بالا است و لذا با پارادایم تغییر نمی توان سال ۹۷ را مدیریت کرد.

سرعت تکنولوژی بالا رفته است ، نوسان بازارهای مالی به شدت بالا است ، پارازیت های سیاسی در سطح جهان بالا رفته است ، در ایران نیز کماکان موانع داخلی، موانع منطقه ای و موانع جهانی نه تنها حضور دارند، بلکه به نظر می رسند که در سال ۹۷ قدرت خواهند گرفت.

در این شرایط شرکتها به پارادایم “تحول” نیاز دارند تا بتوانند نه تنها شرایط پیش رو را پشت سر بگذارند، بلکه سرعت حرکت خود را نیز بیشتر کنند. برای دست یابی به پارادایم تحول، بر خلاف پارادایم تغییر، مدیران به دانش بیشتر نیاز ندارند. آنها بیشتر نیاز دارند که شرایط را خوب ببینند و خوب تبیین کنند و خوب دیدن نیز چیزی جز دیدن شرایط بدون خوب و بد کردن و قضاوت کردن نیست.

دیدن درست لازمه خردمندی است و تحول نیز از دل این خردمندی بیرون می آید. در سال جاری به جای تکنولوژی های نو به نگاه های نو نیاز داریم و نگاه نو به جای قالب گیری واقعیات، با تغییر واقعیات تغییر می کند.

بدون تغییر زاویه دید و متفاوت دیدن پدیده های محیطی، کار را در سال ۹۷ سخت می کند، در سالی که پیام های زیادی به ما می رسد که کار کردن در این سال بسیار سخت خواهد بود. ولی ویژگی نگاه نو و متفاوت این است که از دل سختی کاری “نو” پدید آورد.

نظر (۰)