کارگزاران مرکب را بشناسیم / مزایای نهادینه شدن نوع سومی از کارگزاران در بازار بیمه ایران

مهر ۲۹, ۱۳۹۶ (۰) نظر

به گزارش ریسک نیوز، در حال حاضر در عرصه شبکه فروش صنعت بیمه ایران دو نوع کارگزار تحت عنوان کارگزار مستقیم و اتکائی فعالیت می کنند که آیین نامه ۹۱ (کارگزاری بیمه اتکایی) و آیین نامه شماره ۹۲ (کارگزاری مستقیم ) فعالیت های این دو گروه را صراحتا مشخص کرده است.

بر اساس آیین نامه شماره ۹۱  کارگزار (دلال) رسمی بیمه اتکایی شخص حقوقی است که با توجه به مفاد این آیین‌نامه در ازای دریافت کارمزد (Brokerage) مجاز به ارایه خدمات واسطه‌گری بیمه اتکایی یا خدمات مشاوره بیمه اتکایی  است و با رعایت قوانین و مقررات مربوط پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی دریافت نموده است.

ماده ۲ این ایین نامه اذعان می دارد  کارگزار بیمه اتکایی مجاز به انجام فعالیت‌های زیر است:

 دریافت اطلاعات لازم از مؤسسه بیمه واگذارنده و مذاکره با مؤسسه بیمه پذیرنده و استعلام نرخ و شرایط پوشش‌های بیمه اتکایی.

 ارایه مشاوره و پیشنهاد برای اخذ پوشش‌های بیمه اتکایی مورد نیاز به مؤسسه بیمه واگذارنده.

 انجام امور مربوط به دریافت حق‌بیمه، پیگیری امور پرونده‌های خسارت‌ بیمه‌ای و وصول و تسویه خسارت وفق توافقات فیمابین حسب مورد.

ارایه خدمات مشاوره مدیریت ریسک به مؤسسات بیمه واگذارنده و پذیرنده.

 

همچنین بر اساس ماده ۴  کارگزار بیمه اتکایی باید به یکی از اشکال زیر ثبت شود:

۱- شرکت سهامی خاص و تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه یک میلیارد ریال.

۲- شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه پنج میلیارد ریال.

این گزارش حاکی است بر اساس آیین نامه ۹۲ کارگزاری مستقیم بیمه شخص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به مفاد این آیین­ نامه در ازای دریافت کارمزد مجاز به انجام فعالیت­های واسطه­گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از بیمه مرکزی پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دریافت نموده است.

ماده ۲ آیین نامه فوق تصریح می کند  کارگزار بیمه مجاز به انجام فعالیت­های زیر است:

۱- دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی.

۲-    تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه.

۳-    اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه‌گذار.

۴- پیگیری پرونده‌های خسارت بیمه‌نامه‌هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده ‌است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه ­گذار.

لازم بذکر است، بر اساس ماده ۴ این آیین نامه  کارگزار بیمه حقوقی باید به یکی از اشکال زیر ثبت شود:

۱-    شرکت سهامی خاص یا تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه پانصد میلیون ریال.

۲-    شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال.

کارگزاران مرکب را بشناسیم

 

 بر اساس این گزارش ، فعالیت های این دو گروه کارگزاری در ایران در حالی است که در جهان نوع سومی نیز از کارگزاران فعالیت می کنند تحت عنوان کارگزاران مرکب.

کارگزاران مرکب وظایف کارگزاران اتکایی و مستقیم را انجام می دهند به طوریکه یک کارگزار بیمه مرکب کسی است که به صورت مستقل از شرکت بیمه، قرارداد را از جنبه تجاری برای مشتری هم در رمینه مستقیم و هم در زمینه اتکائی تنظیم یا منعقد می کند.

کارگزاران بیمه مرکب عمدتا ملزم به ارائه مشاوره در زمینه محصولات بیمه و شرکتهای بیمه موجود در بازار و البته در حوزه بین الملل و در زمینه اتکائی هستند، یعنی در موقعیتی است که باید بر اساس معیارهای حرفه ای با توجه به اینکه کدام قرارداد بیمه متناسب با نیاز بیمه گذار است، پیشنهاد ارائه دهد.

گفتنی است ، کارگزاریهای مرکب که در واقع فعالیت های کارگزاران مستقیم و اتکائی را انجام می دهند ، امروزه در اغلب بازار های بیمه کشورهای توسعه یافته فعالیت می کنند،  این نوع کارگزاریها در هند ،آلمان و چین بسیار موفق عمل کرده اند.

در این راستا با نگاهی به نحوه فعالیت کارگزاران در ایران می توان پیش بینی کرد ، با توجه به شرایط بازار فعلی می توان فعالیت دسته سوم کارگزاری ها را نهادینه کرد.

واکاوی آیین نامه ۹۱  و  توجه به حجم بازار ایران و شیوه فعالیت شرکتها در خرید انواع بیمه اتکایی، نشان می دهد  عملا این نوع کارگزاری(اتکائی) نمی تواند عملکرد خاصی داشته باشد و آنچنان که شواهد نشان می دهد  گاها فعالیت ها  به اشخاص یا افراد خاص منحصر می گردد این در حالی است که وجود کارگزاران مرکب انگیزه و اشتیاق فعالیت را افزایش داده و در عین حال از ایجاد انحصار جلوگیری می کند ضمن اینکه اگر فعالیت کارگزاران مرکب در بازار بیمه ایران رواج یابد، شرکتهای کارگزاری در کنار فعالیت مستقیم خود در صورت توفیق یا بازارسازی می توانند خدمات اتکایی نیز ارائه کنند.در این راستا آیا بهتر نیست بیمه مرکزی مجوز کارگزاری مرکب را نیز صادر کند؟

 

کارگزاران مرکب در هند

جهت تشریح موضوع در ذیل به بررسی نحوه فعالیت کارگزاران در بازار هند پرداخته می شود:

کارگزار مرکب یک کارگزار بیمه است که طبق مجوز اخذ شده از نهاد ناظر صنعت بیمه این خدمات را ارائه می‌دهد: رسیدگی به غرامت، تنظیم قرارداد بیمه بین مشتریان با شرکت‌های بیمه و ارائه خدمات اتکایی برای مشتریان.

انواع کارگزاران بیمه در هند بر اساس طبقه‌بندی *IRDA:
۱) کارگزار مستقیم(زندگی)
۲) کارگزار مستقیم(کلی)
۳) کارگزار مستقیم(زندگی و کلی)
۴) کارگزار اتکایی
۵) کارگزار مرکب

سرمایه مورد نیاز
۱. هر متقاضی که می‌خواهد به عنوان یک کارگزار بیمه فعالیت کند باید بتواند حداقل سرمایه/سهم زیر را پرداخت کند:

 

*هر روپیه هند معادل ۴۸۰ ریال است.

۲. در زمینه مشارکت با مسئولیت محدود، شراکت باید به صورت نقدی صورت گیرد
۳. متقاضی برای دریافت خدمات بیمه منحصرا باید به کارگزارانی که دارای مجوز هستند، مراجعه کند
۴. سهام کل شرکت‌های خارجی که در اختیار این شرکت‌ها و یا شرکت‌های فرعی یا نماینده آنها است، نباید هیچ وقت از ۲۶ درصد پرداختی سرمایه سهام این متقاضیان تجاوز کند
۵. سهام یک کارگزار بیمه که به صورت سرمایه نگهداری می‌شود نباید به هیچ صورت تعهدی در قبال تضمین اعتبار یا امکانات دیگر داشته باشد و در هر زمانی باید آزاد و قابل دسترس باشد

مشارکت با کارگزاران خارجی
کارگزار ‌اتکایی/ مرکب به منظور انتقال ریسک می‌تواند با کارگزاران خارجی مشارکت ‌کند:

۱. تمام کارگزاران ‌اتکایی/ مرکب در هند که دارای مجوز هستند، از خدمات هر کارگزار ‌اتکایی دیگر جهت انتقال خدمات اتکایی به خارج از کشور می‌توانند استفاده کنند. این انتقال باید از طریق کارگزار ‌اتکایی/ مرکب که فقط از مراجع ذیصلاح مجوز دارند، صورت گیرد.

۲. به منظور تکمیل قانون شماره ۱ که در بالا ذکر شده است، کارگزار مرکب یا اتکایی مجوز دار، می‌تواند از خدمات کارگزار خارجی و کمک  بیمه‌گران یا بیمه‌گران اتکایی خارج از کشور برای انتقال خدمات اتکایی استفاده کند.

۳. به منظور تکمیل قانون شماره ۲، کارگزار اتکایی/ مرکب نباید سهمی بیشتر از ۵۰ درصد مشارکت با کارگزار خارجی جهت دریافت خدمات داشته باشد.

۴. در زمینه ورود خدمات اتکایی کارگزاران خارجی به حوزه بیمه/ بیمه اتکایی کشور، اگر چنین انتقالی یک کارگزار بیمه را شامل شود، فقط باید از طریق کارگزار اتکایی/ مرکب که دارای مجوز است، صورت گیرد.

وظیفه کارگزار مستقیم/ اتکایی/ مرکب

۱. وظایف کارگزار مستقیم: وظایف کارگزار مستقیم شامل موارد زیر است:
الف) کسب اطلاعات جزئی از کسب ‌و کار مشتریان و مدیریت ریسک
ب) آشنا شدن با کسب و کار مشتریان و ثبت اطلاعات آنها، که این اطلاعات می‌تواند در اختیار شرکت‌های بیمه و سایر بخش‌ها قرار گیرد
پ) ارائه مشاوره در مورد پوشش بیمه مناسب و اصطلاحات آن
ت) حفظ اطلاعات دقیق در مورد بازار بیمه، به طوری که قابل استفاده و کاربردی باشد
ث) فراهم کردن اطلاعات تعهدی لازم مورد نیاز یک بیمه‌گر برای ارزیابی ریسک جهت قیمت‌گذاری پوشش بیمه و شرایط آن
ج) فراهم کردن خدمات مربوط به مشاوره بیمه و مدیریت ریسک
چ) حفظ اسناد مناسب مربوط به ادعاهای خسارات

 

۲. وظایف کارگزار اتکایی:
الف) آشنا شدن با کسب و کار مشتریان و مدیریت ریسک
ب) حفظ سوابق شفاف از کسب و کار بیمه‌گران به منظور ارائه به شرکت‌های بیمه اتکایی یا نهادهای دیگر
پ) ارائه مشاوره بر پایه عوامل فنی در مورد پوشش شرکت‌های بیمه اتکایی در صنعت بیمه بین‌المللی و بازارهای بیمه اتکایی
ت) حفظ پایگاه داده‌ای از بازارهای بیمه اتکایی موجود، شامل رتبه‌بندی توانگری مالی شرکت‌های بیمه اتکایی
ث) ارائه مشاوره و خدمات مدیریت ریسک به شرکت‌های بیمه اتکایی
ج) انتخاب و پیشنهاد کردن یک شرکت بیمه اتکایی یا یک گروه از شرکت‌های بیمه اتکایی
چ) مذاکره با شرکت‌های بیمه اتکایی در جهت حفظ منافع مشتریان
ح) حفظ سوابق شفاف و روشن از ادعاهای خسارات
خ) ایجاد ظرفیت بازار و امکانات مرتبط برای کسب و کارهای موجود و نوظهور برای شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی

 

۳) وظایف کارگزاران مرکب:
یک کارگزار مرکب باید بتواند وظایف ذکر شده در بخش ۱ و ۲ که در بالا ذکر شد را انجام دهد.
(http://ibai.org/Brokers_Regulations_2013.pdf

همانگونه که در بالا ذکر شد، تنوع محدوده فعالیتهای کارگزاران در بازارهای بیمه ای ضمن افزایش بهینه پرتفوی ، سبب تنوع ترکیب بیمه گزاران گردیده شمن اینکه شرایط فعلی فعالیت کارگزاران اتکائی در ایران نشان می دهد ،محدود بودن فعالیت اشخاص خاص در این زمینه در کوتاه مدت یا میان مدت زمینه انحصار را ایجاد می کند.

بنابراین توجه ویژه به ترکیب متنوع فعالیت کارگزاران می تواند در توسعه و ارتقاء فعالیت های این گروه از شبکه فروش مورد توجه واقع شود.

تنظیم و گردآوری: آزاده محسنی/ پایگاه خبری ریسک نیوز

نظر (۰)