کاریکاتور/ یک دلقک تمام عیار !!!

سی ان ان: ترامپ یک دلقک تمام عیار است / جیمی کار می گوید، ترامپ یک فرد مسخره و دلقکی تمام عیار است و برای این منظور” ریاست جمهوری” مناسب نیست. ۹۰ فیصد کارمندان سی ان ان به این باور اند که ترامپ یک فرد دیوانه است.