کتک‌کاری شدید در سازمان لیگ به خاطر دستکاری در یک قرارداد!

مرداد ۰۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

کتک‌کاری شدید در سازمان لیگ به خاطر دستکاری در یک قرارداد!

امروز در ساختمان سازمان لیگ شاهد یک درگیری شدید بود که گفته شده به خاطر دستکاری در یک قرارداد رخ داده است.

نظر (۰)