کرباسچی به یک سال حبس محکوم شد/ شاکی: سازمان اطلاعات سپاه

اسفند ۱۷, ۱۳۹۶ (۰) نظر

کرباسچی به یک سال حبس محکوم شد/ شاکی: سازمان اطلاعات سپاه

با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به یک سال حبس محکوم شد.

نظر (۰)