کسب ۸۱۲میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی در نه ماهه سال۹۶

دی ۱۲, ۱۳۹۶ (۰) نظر

از سوی بیمه کوثر صورت گرفت؛

کسب ۸۱۲میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی در نه ماهه سال۹۶

حق‌بیمه تولیدی شرکت بیمه‌کوثر در نه ماهه سال۹۶ با بهبود ترکیب پرتفو به ۸۱۲میلیارد تومان رسید.

نظر (۰)