کمیته ناظر بر بازار بدهی تشکیل شد

اسفند ۱۷, ۱۳۹۵ (۰) نظر

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

کمیته ناظر بر بازار بدهی تشکیل شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف بانک مرکزی و بازار سرمایه کل مصوبات شورای پول و اعتبار را زیر پا گذاشته و ما شاهد عدم انسجام در تامین مالی هستیم.

نظر (۰)