کمیته یادگیری در شرکت بیمه نوین تشکیل شد

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶ (۰) نظر

کمیته یادگیری در شرکت بیمه نوین تشکیل شد

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین گفت: باهدف ایجاد و توسعه سازمان یادگیرنده و ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی آموزش، کمیته یادگیری شرکت بیمه نوین تشکیل شده است.

نظر (۰)