کوله‌بران بیمه می‌شوند

مارس 09, 2017 (۰) نظر

کوله‌بران بیمه می‌شوند

نادری با اشاره به تهیه طرحی از سوی نمایندگان شهرهای مرزی و ارائه آن به مرکز پژوهش های مجلس گفت: کوله بران ساماندهی خواهند شد و تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

نظر (۰)نظر ارسال کنید