سود تقسیمی بیمه آسیا اعلام شد

به گزارش ریسک نیوز،مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا با حضور۸۲/۴۹درصد سهامداران، مديرعامل و  اعضاي هيأت مديره بیمه آسیا ،نمايندگان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران،

ادامه مطلب »